Výstavy, ocenenia

Výstava fotografií Streetphoto v O.C. RETRO, Bratislava, 17.3.-17.4.2012

Výstava Bratislava v Bratislave (NOBAF - Nezávislá organizácia bratislavských fotografov)), Hotel Bratislava, júl 2012

Výstava NOBAF na stene, Café STENA, spoločná výstava NOBAF 

FoTToFest 2013, Trnava, cena (1.- 2.) v kategórii portrét a akt, 8.6.2013

AMFO 2013, krajské kolo celoštátnej súťaže, 1.miesto v kategórii čiernobiela fotografia (Bratislavský samosprávny kraj)

AMFO 2013, výstava, DK Pezinok 10.6.-7.7.2013, vernisáž 10.6.2013

AMFO 2013, celoštátne kolo, čestné uznanie v kategórii čiernobiela fotografia nad 21 rokov

Výstava ĽUDIA V STENE , Café STENA, spoločná výstava NOBAF,  vernisáž 28.11.2013

Výstava FOTO CUVEÉ, Café STENA, spoločná výstava NOBAF, vernisáž 16.4.2015

AMFO 2016,  krajské kolo celoštátnej súťaže, 3.miesto v kategórii čiernobiela fotografia (Bratislavský samosprávny kraj) 

AMFO 2016, výstava, DK Pezinok 10.6.-7.7.2013, vernisáž 6.6.2016

Výstava POHYB, Café STENA, spoločná výstava NOBAF,  vernisáž 9.6.2016

Výstava fotografií "Línie" ,  Kostel sv. Wolfganga na Seebergu – Ostroh, okr. Cheb, Česká Republika, kolektívna výstava, vernisáž 19.6.2016

Výstava fotografií "NAŠE ZEM" ,  Kostel sv. Wolfganga na Seebergu – Ostroh, okr. Cheb, Česká Republika, kolektívna výstava, vernisáž 25.6.2017 

shadow